SCHOLAT.com/zhengqi

郑琪

广东外语外贸大学信息学院    

 

简介

动态

学术

其他

个人简介

郑琪,广东外语外贸大学,研究方向为文本挖掘、数据挖掘、生物信息处理

教育背景

暨南大学计算机软件与理论硕士 2000.9~2003.7

工作经历

2003.9~ 广东外语外贸大学

研究兴趣

文本挖掘 , 机器翻译 , 自然语言处理

CONTACT BY SCHOLAT
         学者网是一种新学术联系方式,注册用户之间可以通过 站内邮箱 联系,好友之间还可以通过在线 聊天工具 即时交流。欢迎通过学者网联系我。
         学术主页:http://www.scholat.com/zhengqi
         电子邮箱 :  

最近动态

  •  个人简介

  •  教育背景

  •  工作经历

  •  研究兴趣

  • Contact by SCHOLAT

© 2016 SCHOLAT 学者网
ABOUT US | SCHOLAT